Home » Genetica

Genetica (Roodoogverdunningsfactor)

 

A-gen staat voor wildkleur (noemen we band - meer kleuren op 1 haar)

B-gen zorgt voor de zwarte kleur, mits deze dominant is, bb-gen wordt bruin

C-gen staat voor kleuruiting. Als deze dominant is, is het een gekleurd konijn

D-gen wordt ook het dillution gen genoemd. Is het D-gen dominant geeft het normale kleuren. Als de kleur recessief is dd geeft het een verdunde kleur. DD-zwart, dd-blauw

E-gen noemen ze ook wel het extention gen. Dit gen bepaald waar het zwart zit op een haar of de gehele pels.

E is het volle kleur uiting.....ee is geel

p-gen Pink eyed dilution

Fawn, geel ABCDe / Lutino  ABCDep

Oranje wildkleur ABCDe(wy1y2) 

Konijngrijs ABCDE / Shadow  ABCDEp

Bruingrijs AbCDE / Champagnegrijs  AbCDEp

 

Chinchilla ABcchDE / Chinchilla  rov ABcchDEp

Chinchilla bruin AbcchDE / Chinchilla bruin rov  AbcchDEp

Waar c de belettingsfactor is en Chinchilla de Geel belettingsfactor, is p de Zwart belettingsfactor.

p Haalt het zwart-blauw-bruin pigment uit de pels. Het Rood pigment blijft dan over.

 

Zwart  aBCDE = Zwart rov  aBCDEp

Blauw aBCdE = Blauw rov  aBCdEp

Bruin abCDE = Champagne  abCDEp

Lilac abCdE = Lilac rov  abCdEp

 

 

Otter zwart  a(t)BCDEy1y2.. = Otter zwart rov  a(t)BCDEy1y2..p

Otter blauw a(t)BCdEy1y2.. = Otter blauw rov  a(t)BCdEy1y2..p

Otter bruin a(t)bCDEy1y2.. = Otter Champagne  a(t)bCDEy1y2..p

Otter Lilac a(t)bCdEy1y2.= Otter Lilac rov  a(t)bCdEy1y2..p

Het a(t)-gen is recessief tegen over het A-gen en dominant over het a-gen.

Dit komt tot uiting als het 2de gen op het A-locus ook a(t)  of a is.

 

Madagaskar aBCDe = Madagaskar rov  aBCDep

Isabella aBCde = Isabella rov  aBCdep

Madagaskar bruin abCDe = Champagne Tort  abCDep

Madagaskar Lilac abCde = Madagaskar lilac rov  abCdep

 

 

Zwart tan atBCDEwy1y2 = Zwart tan rov atBCDEwy1y2p

Blauw tan atBCDEwy1y2 = Blauw tan rov atBCDEwy1y2

Bruin tan atbCDEwy1y2 = Champagne tan rov atbCDEwy1y2p

Lilac tan atbCdEwy1y2 = Lilac tan rov atbCdEwy1y2p

  

 

Om er achter te komen of uw konijn kleurzuiver is, kunt u een verparen maken met een zuiver gekleurd Beige konijn (abCde / abcde)). Komen er allemaal gekleurde konijnen uit, is uw konijn niet kleur zuiver. Komen er allemaal dezelfde kleur konijntjes uit , dan is de kans groot dat hij kleurzuiver is. Let op: Dit kan op toeval berusten!

 Om er zeker van te zijn dat hij niet de kleine c draagt zou je dit konijn ook aan een wit roodoog kunnen verparen. Als er geen Albino (Wit roodoog) in het nestje zit, draagt het konijn de c ook niet.

 

ROV x ROV geeft 100% ROV

ROV x ROV-drager geeft kans op 50% ROV / 50% kans op ROV-drager

ROV x normaal geeft 100%  ROV-drager

ROV-drager x Normaal geeft 50% kans op ROV-drager en 50% kans op normaal

ROV-drager x ROV-drager  geeft 25% kans op ROV / kans op 37,5%  ROVdrager / 37,5% kans op normaal

 

Homozygoot Alle geslachtscellen bezitten gelijke erfelijkheidsfactoren. Fokzuiver

Heterozygoot In de geslachtscellen zijn de erfelijke factoren verschillend van aard. We spreken van fokonzuiver.

 P-Locus zorgt voor verdunning in pigment

Een dominant gen overheerst altijd. Dominant duiden we in de genetica aan met een hoofdletter,...bijv. A

Een recessief gen zien wij alleen als het konijn van beide ouders recessieve allelen krijgen en dus 2x een kleine letter bijv. aa. Geno en fenotype komen dan overeen.

Intermediair De Desbetreffende erfelijke eigenschap berekend over de grote getallen in 50% van de nakomelingen voorkomt. De andere 50% is verdeeld over 2x 25% met precies het tegenovergestelde homozygoot erfelijk materiaal.

 

 

 

Het genotype is een de verzameling eigenschappen van het individu die is geërfd van de ouders.

 

 

 

 

 

Het fenotype is het totaal van alle waarneembare eigenschappen van een organisme. Het is het resultaat van de genetische aanleg van een individu en de invloed van de  omgeving.

Fenotype = genotype + invloed van buitenaf